Nadějská rybniční soustava

Její základ tvoří dva rybníky Naděje a Skutek, založené Krčínem1577 – 1579, krátce před stavbou jeho legendárního Rožmberku.

Oba rybníky byly naháněny derivačním náhonem nazývaným dodnes Potěšilka, nejdříve z řeky Lužnice, později, po dostavbě Rožmberku z tohoto rybníka. Oba původní rybníky byly v poslední čtvrtině 19. století rozděleny či doplněny o další rybochovné nádrže. Vznikla tak ucelená Nadějská rybniční soustava s rybníky: Naděje, Víra, Láska, Měkký, Strakatý, Skutek, Dobrá vůle, Blaník, Rod, Horák, Fišmistr, Baštýř, Pěšák.