Třeboň

Město Třeboň - město na kraji rybníka

Město Třeboň - město na kraji rybníka

Město středověkého založení, od roku 1366 trvale spjaté s Rožmberky, bylo až do konce 16. století vedle Českého Krumlova druhým sídlem největšího magnátského rodu v Čechách.

Třeboňský zámek

Třeboňský zámek

Třeboňský zámek, jeden z největších jihočeských zámků, byl na počátku 12. století součástí trhové osady.