Rybníkářství

Unikátní rybničtní síť

Chov ryb má na Třeboňsku staletou tradici. Její věhlas trvá od dob zakládání nejstarších rybníků dodnes...

Jihočeské rybníkářství

Jižní Čechy neoplývaly nadprůměrnými výnosy obilovin, zato však měly znamenité předpoklady pro rybníkářství...