Nová řeka

Nová řeka, dílo Jakuba Krčína, začíná na rozvodí řeky Lužnice. Tohle místo si Krčín vybral roku 1584 pro odlehčení velkých vod, aby neškodily při stavbě jeho Rožmberku.

Začal budovat kanál dlouhý 13 km, který je schopen odvést cca 1/3 průtoku stoleté vody. Definitivně bylo dílo dokončeno až po odchodu Krčína z rožmberských služeb roku 1590 hradeckým hejtmanem a rybníkářem Janem Zelendarem z Prošovic.

Nová řeka byla původně tvořena rybníkem, jenž se na starých mapách někde nazývá Novořecký jinde Dlouhohrázský. V novořecké hrázi byly už Krčínem zřízeny výpusti a splavy na místech, jež se po staletí nemění. Na hrázi Nové řeky se blízko Novořecké bašty nalézaly bobří boudy (hrady), které si zde budovali z drnů a klestí bobří rodiny v první polovině 19. století.