Zlatá stoka

Starobylé vodní dílo z počátku 16. století navrhl a z větší části realizoval Štěpánek Netolický.

Prvotní a hlavní funkcí tohoto jedinečného středověkého vodohospodářského díla bylo důmyslné propojení četných rybníků s řekou Lužnicí. Kromě toho sloužila Zlatá stoka v průběhu doby i dalším účelům – k pohánění mlýnů a pil, k plavení palivového dříví ze vzdálených lesů do města Třeboně a v suchých letech i k závlahám Mokrých luk.

Dokončena byla roku 1520. Zlatá stoka je dodnes plně funkční, zásobuje čerstvou vodou rybníky. Je dlouhá téměř 46 km. Dnes plní v krajině úlohu biokoridoru.