Rybník Koclířov

Rozlehlý rybník se 192 ha založil Štěpánek Netolický roku 1491. Při výstavbě byla zaplavena stejnojmenná obec. Jeho obvod tvoří ze tří čtvrtin hrázka Zlaté stoky.

Velká hráz je dlouhá 1850 m a má dvě hlavní výpusti. Ostrůvek na vodní hladině byl uměle vybudován z důvodů vytvoření hnízdních možností vodního ptactva.