Rybník Velký Tisý

Původně vyměřen a budován od roku 1502 královským porybným, dokončen byl 1507 Štěpánkem Netolickým. Pátý největší rybník má 368 ha a je naháněn ze Zlaté stoky.

Pod jeho hrází byly Štěpánkem Netolickým zřízeny první velké sádky na Třeboňsku u dvora Šaloun. Rybník Velký Tisý patří do jedné z nejvýznačnějších rybničních rezervací v Čechách.

Jeho jméno je odvozeno od záplaveného tisového porostu o rozloze 313 ha. Má členité prostředí a množství ostrůvků, které spolu s rozlehlými pobřežními porosty vytvářejí prostor pro mnoho druhů rostlin i živočichů.