Rybník Rožmberk

Vodní dílo rybníkáře Jakuba Krčína, budované mezi léty 1584 – 1590. Rožmberk je největší zachovaný rybník v Čechách, má výměru 489 ha. Východní část rybníka s vtokem meandrující řeky Lužnice je chráněna v přírodní rezervaci Výtopa Rožmberka.

Jde o území s bohatě členitým pobřežím, rozsáhlými litorálními porosty a vyvinutými přechody do komplexu luk. Jakub Krčín vystavěl rybník v údolí Lužnice na důkaz oddanosti Rožmberskému domu. Současně s ním budoval obtokový odlehčovací kanál Novou řeku, která převádí „velkou“ vodu z povodí Lužnice do Nežárky.