Rybník Opatovický

Patří k nejstarším na Třeboňsku, je připomínán už roku 1367. Při zakládání rybníka zanikla ves Opatov, zboží kláštera ve Zwettlu (Světlé). Vznikly tehdy zde dva rybníky, klášterní Dolní Opatovský a Panský Opatovský.

V letech 1510 – 1514 je Štěpánek Netolický spojil do jednoho a současně přeložil Zlatou stoku pod hráz rybníka. Zlatá stoka jej dodnes obtéká a stojí na ní Opatovický mlýn – bývalé sídlo opatů třeboňského kláštera.

Mlýn v současnosti slouží Mikrobiologickému ústavu AV ČR. Dnešní hráz je dosypána Krčínem v délce 1118 m. Na čas byl rybník spojen 1574 s hladinou Nevděku (Světa).