Rybník Svět

První velké vodní dílo Jakuba Krčína. Nevděk, dnešní Svět, byl původně spojen s Opatovickým rybníkem, odtud jeho společný název. Zakládán byl v letech 1571 – 1574. Rybník měl dvě loviště – opatovické a druhé na předměstí nad zámkem.

Mohutná hráz rybníka je lomená, doplněná zemními lavicemi (podvozy) směrem k zámeckému parku. Obě části hráze mají celkem 1522 m. Pod hrází najdeme Nové sádky s centrálním slovováním v budově uprostřed sádek, kam se kapři splavují vodou v potrubí. Po velké povodni 1611 byl Svět rozdělen na rybníky Opatovický a Svět.

Po celých 380 let mohutná hráz odolávala všem přívalům, až v roce 1890, za mimořádně veliké vody, se protrhla a zaplavila město. Původně měl rybník velikost 380 ha, ale vzhledem k jeho malé úživnosti byla hladina snížena na současných 215 ha. Pro vypouštění vody byla v roce 1930 vybudovaná výpust založená na dřevěných pilotech a roštech.