Rybník Horusický

Zvaný také Veselský, vznikl mezi roky 1511 – 1512 na místě 8 gruntů vesnice Oslova.

Je posledním rybníkem na Zlaté stoce, kde stával i rozsáhlý mlýn. Je třetím největším rybníkem – 439 ha. Je mělký, a proto mimořádně úrodný.