Rybník Bošilecký (1355)

Leží za vesnicí Bošilec. Na Třeboňsku patří mezi nejstarší a mezi nejúrodnější, založen byl roku 1355. Husity byl sice pobořen, ale záhy, 1340 za Oldřicha z Rožmberka, opět obnoven.

Jeho hráz měří pouze 340 m. V roce 1831 měl být vysušen a přeměněn na pole. Má výpust kombinovanou s bezpečnostním přelivem. Ostrůvky a rozlehlé pobřežní porosty jsou významným hnízdištěm vodního ptactva.