Mikuláš Rutard z Malešova

MIKULÁŠ  RUTARD  Z  MALEŠOVA  (†1576)

Přesné datum narození nevíme. Pocházel z vladycké rodiny od Kutné Hory, kde se naučil rybníkářskému řemeslu u Pernštejnů. Brzy se však odstěhoval k otci do Českých Budějovic a za čas vstoupil do služeb pánů Krajířů z Krajku na jejich panství na Novobystřicku a  Chlumu. Vybudoval vzájemně propojenou soustavu rybníků Starý Kanclíř, Nový Kanclíř, Purkrabský, Nový Hospodář a Nové Jezero, které napojil na dřívější Staré Jezero, Starý Hospodář a Podsedek. Koštěnický potok, který je napájel, měl ale kolísavý přítok a příliš prudkou vodu, a tak posunul jeho ústí do Lužnice. O tři kilometry výše, ale přesto to nestačilo. Přitom přikročil k výstavbě Staňkovského rybníka a přehradil přitom potok mohutnou, 25 metrů vysokou hrází – nejvyšší u nás. Rybník má i další unikát. S hloubkou 16 metrů je nejhlubším v Čechách. Další rybníky, které vystavěl, jsou například Blato, Staňkovský, Hejtman nebo Nový Vdovec.

Někdy v polovině 30. let 16. století poznává práci svého nového učitele Štěpánka Netolického, po němž za čas přebere do svých služeb i jeho rybníkáře. Po vybudování krajířovských rybníků u Lutové a u Chlumu vstupuje Mikuláš Rutard do služeb Rožmberků, kde se v letech 1565 – 1571 stal na přání Viléma z Rožmberka hejtmanem třeboňského panství. Avšak s příchodem Jakuba Krčína končí jeho činnost na Třeboňsku, Krčín přebýrá hejtmanství i jeho práci rybníkářskou.

V rožmberských službách je Rutard přizván ke stavbě rybníka Vdovce a souběžně plnil roli znamenitého fišmistra při dohledu na třístupňový chov kaprů. Jeho chovný plán převzal Krčín s menšími obměnami a přežil až do 19. století.  Mikuláš Rutard pečoval mimo jiné i o poplužní dvory, ovčíny a mlýny. Z rožmberských služeb odešel poté, co se přestěhoval do Rutardovského domu na nádvoří třeboňského zámku. Tam o 300 let později žije další významný rybářský odborník Josef Šusta.